Electro Partner AS er blitt en del av
IKM gruppen.

IKM Elektro har kjøpt Forus-selskapet Electro Partner, som per 29. April 2011 sysselsatte 13 personer og drev innen forretningsområdene maritim elektronikk og automasjon.

Med dette oppkjøpet vil IKM Elektro totalt sysselsette nærmere 70 personer. Sammen planlegger vi også ansettelse av minimum 10 nye medarbeidere og lærlinger.
Offshore delen av Electro Partner AS blir en del av IKM Elektro.

Avdelingen i Electro Partner AS som drev med skips installasjon og service blir videreført i IKM selskapet, IKM Instrutek, avdeling Stavanger.

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon +47 51 64 90 00 info@ikm.no
Top Links
Top Links
Top Links